CENTRUM DOSKONAŁOŚCI

CENTRUM GEOREFERENCYJNE DLA POTRZEB GEODEZJI, TELEKOMUNIKACJI I EKOLOGII
powrót do strony głównej CD


Centrum Doskonałości o nazwie "Centrum Georeferencyjne dla potrzeb geodezji, telekomunikacji i ekologii", oznaczone numerem 152, powołane zostało do życia w Centrum Badań Kosmicznych PAN uchwałą Komitetu Badań Naukowych z dniem 16 wrześnie 2004 roku. Centrum to zajmuje się nie tylko prowadzeniem badań naukowych ale również działalnością edukacyjną, szkoleniową i publikacyjną.

Funkcję Kierownika Centrum Doskonałości pełni prof. Aleksander Brzeziński

Tak zwane Centra Doskonałości, które z definicji są jednostkami naukowymi lub ich częściami wyodrębnionymi organizacyjnie, prowadzą w sposób ciągły badania naukowe we współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach programów Unii Europejskiej, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za priorytetowe dla gospodarki w założeniach polityki naukowej państwa.

Zadaniem Georeferencyjnego Centrum Doskonałości jest prowadzenie aktywności badawczej, edukacyjnej, szkoleniowej i publikacyjnej, zgodnej z potrzebami gospodarczymi kraju. Dla tej działalności podstawę programu badawczego stanowi baza naukowo-techniczna Zakładu Geodezji Planetarnej (ZGP) Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN). Pozwala ona na uzyskiwanie permanentnych ciągów obserwacyjnych parametrów geodynamicznych, ich opracowanie oraz naukową interpretację.

TEMATYKA BADAWCZA ZAKŁADU GEODEZJI PLANETARNEJ

BADANIA GEODYNAMICZNE
 • Grawimetria
 • Badania ruchu bieguna ziemskiego
 • Ruch obrotowy Ziemi
 • Pływy ziemskie
  • Obserwacje (instrumenty i stacje obserwacyjne)
  • Metody analizy obserwacji (techniki wyrównania obserwacji)
  • Interpretacja geofizyczna obserwacji pływowych (wyznaczanie współczynników fal pływowych grawimetrycznych i klinometrycznych)
  • Modele teoretyczne zjawisk pływowych (modelowanie oceanicznych efektów pływowych: deformacji Ziemi, zmian pola grawitacyjnego oraz pola naprężeń. Modelowanie atmosferycznych efektów pływowych)
  • Pływy oceaniczne i atmosferyczne (wyznaczanie pływów oceanicznych i atmosferycznych na podstawie danych modelowych i obserwacyjnych)
 • Tektonika
 • Modelowanie i wyznaczanie deformacji globu ziemskiego
 • Zmiany poziomu morza
BADANIA GEODEZYJNE - Techniki satelitarne
 • Techniki precyzyjnego pozycjonowania z wykorzystaniem sztucznych satelitów
 • Nowe techniki nawigacji satelitarnej
 • Realizacje nowoczesnych, przestrzennych sieci geodezyjnych za pomocą technik satelitarnych
 • Globalne układy współrzędnych
 • Metody wyrównywania i analizy danych geodezji satelitarnej
 • Wyznaczenia precyzyjnych modeli geoidy (quasi-geoidy) dla celów praktycznych
 • Metody wyznaczania orbit satelitów
 • Inne metody geodezji satelitarnej
PRACE APARATUROWE I TECHNICZNE

STAŁE SŁUŻBY

Powrót do strony głównej CD

Copyright ©2005, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa, - 06 czerwca, 2005