CENTRUM DOSKONAŁO¦CI

SKŁAD OSOBOWY
powrót do strony głównej CD

Prof. dr hab. Janusz B. Zieliński Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński
Prof. dr hab. Barbara Kołaczek Prof. dr hab. Wojciech Pachelski
Prof. dr hab. Adam Łyszkowicz Doc. dr hab. Jan K. Łatka
Doc. dr hab. Milena Rutkowska Doc. dr hab. Wiesław Kosek
Doc. Dr hab. Jolanta Nastula Dr Stanislaw Schillak
Dr Marek Lehmann Dr Jerzy Nawrocki
Dr Marek Kaczorowski Dr Maciej Kalarus
Mgr inż. Leszek Jaworski Mgr inż. Ryszard Zdunek