Oferta współpracy

w zakresie praktycznych zastosowań techniki GPS
powrót do strony głównej zakładuZespół specjalistów CBK PAN oferuje wszystkim zainteresowanym współpracę w następujących dziedzinach:

analiza spójności i dokładności istniejących osnów geodezyjnych
pomoc w modernizacji i dostosowaniu do potrzeb użytkownika istniejących osnów geodezyjnych
wsparcie sprzętowe oraz software'owe w pomiarach realizowanych techniką GPS
projektowanie, pomiar i opracowanie precyzyjnych lokalnych osnów (realizacyjnych, kontrolnych itp)
inwentaryzacja granic jednostek administracyjnych
pomoc w tworzeniu systemów lokalizacji pojazdów z wykorzystaniem techniki GPS
wyznaczanie parametrów transformacji z układów lokalnych do układów państwowych
transformacje współrzędnych punktów z układów lokalnych do układów państwowych
modelowanie odstępów "N" - geoidy (quasi-geoidy) od elipsoidy odniesienia dla wybranego obszaru
wyznaczanie wartości odstępów "N" dla wybranych punktów

Zainteresowanym prześlemy szczegółowe informacje.
Prosimy o kontakt:

TELEFON: (0-22) 840-37-66 wewn. 284 lub 415
FAX: (0-22) 840-31-31       (z dopiskiem "Współpraca GPS")
Zakład Geodezji Planetarnej
Centrum Badań Kosmicznych P.A.N.

ul. Bartycka 18A
00-716 Warszawa
"Współpraca"
szkolenie@cbk.waw.pl
Powrót na początek strony Do strony głównej ZGP

Copyright ©2005, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa - 7 marca 2005