Zakład Geodezji Planetarnej powrót do strony głównej zakładu


Zakład Geodezji Planetarnej (ZGP) istnieje od 1965 roku kolejno: w Zakładzie Geofizyki PAN, Instytucie Geofizyki PAN, a od roku 1977 jako jeden z zakładów Centrum Badań Kosmicznych PAN.

TEMATYKA BADAWCZA ZAKŁADU

BADANIA GEODYNAMICZNE
 • Grawimetria
 • Badania ruchu bieguna ziemskiego
 • Ruch obrotowy Ziemi
 • Pływy ziemskie
  • Obserwacje (instrumenty i stacje obserwacyjne)
  • Metody analizy obserwacji (techniki wyrównania obserwacji)
  • Interpretacja geofizyczna obserwacji pływowych (wyznaczanie współczynników fal pływowych grawimetrycznych i klinometrycznych)
  • Modele teoretyczne zjawisk pływowych (modelowanie oceanicznych efektów pływowych: deformacji Ziemi, zmian pola grawitacyjnego oraz pola naprężeń. Modelowanie atmosferycznych efektów pływowych)
  • Pływy oceaniczne i atmosferyczne (wyznaczanie pływów oceanicznych i atmosferycznych na podstawie danych modelowych i obserwacyjnych)
 • Tektonika
 • Modelowanie i wyznaczanie deformacji globu ziemskiego
 • Zmiany poziomu morza
BADANIA GEODEZYJNE - Techniki satelitarne
 • Techniki precyzyjnego pozycjonowania z wykorzystaniem sztucznych satelitów
 • Nowe techniki nawigacji satelitarnej
 • Realizacje nowoczesnych, przestrzennych sieci geodezyjnych za pomocą technik satelitarnych
 • Globalne układy współrzędnych
 • Metody wyrównywania i analizy danych geodezji satelitarnej
 • Wyznaczenia precyzyjnych modeli geoidy (quasi-geoidy) dla celów praktycznych
 • Metody wyznaczania orbit satelitów
 • Inne metody geodezji satelitarnej
PRACE APARATUROWE I TECHNICZNE

STAŁE SŁUŻBY

ORGANIZACJA ZAKŁADU

Kierownikami zakładu kolejno byli:
 • doc. dr hab. Ludosław Cichowicz
 • doc. dr hab. Weneda Dobaczewska
 • prof. dr hab. Janusz B. Zieliński
 • prof. dr hab. Aleksander Brzeziński (od dn. 2006-10-17 aktualny kierownik)

Aktualny stan osobowy w zakładzie:
Pracownicy zatrudnieni w zespole warszawskim:
profesorzy i docenci - 7, doktorzy - 1, mgr. inż. - 5, inni - 3, goście zagraniczni - 1

Pracownicy Obserwatorium Astrogeodynamicznego w Borowcu:
doktorzy - 4, mgr. inż. - 4, inni - 5

Powrót do strony głównej zakładu

Copyright ©2006, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa, - Ostatnia aktualizacja: 03-11-2006