Kampania EUVN '97

( EUropean Vertical Reference Network )
powrót do strony głównej zakładuKoncepcja europejskiego układu wysokościowego

Podczas Sympozjum EUREF w Helsinkach w 1995 roku przedstawiona została propozycja połączenia istniejącej sieci EUREF, regionalnych sieci niwelacyjnych Europy (UPLN i UELN) oraz sieci mareografów w jednolitą, zintegrowaną sieć. Elementem wiążącym wymienione sieci w jedną całość była międzynarodowa kampania GPS, która zawierała odpowiednio rozmieszczone punkty trzech wymienionych wyżej sieci. Opracowanie wyników tej kampanii umożliwiło zdefiniowanie "European Vertical Reference Network" (EUVN), który to układ wysokościowy powinien spełniać istniejące potrzeby tak naukowe jak i praktyczne.
Propozycja przeprowadzenia odpowiedniej kampanii GPS była dyskutowana podczas spotkania Technicznej Grupy Roboczej EUREF w Bingen/Frankfurt w lutym 1996 roku. Grupa Robocza Podkomisji EUREF ustanowiła podgrupę, która zajęła się przygotowaniem projektu kampanii GPS. Przyjęto, że sieć powinna składać się z około 140 punktów w tym z około 40 punktów sieci EUREF, 40 punktów sieci UELN, 30 punktów sieci UPLN i z około 30 punktów mareograficznych. Włączenie lokalnych krajowych mareografów do jednolitej sieci miało umożliwić precyzyjne wyznaczenie wzajemnych relacji między nimi i układami wysokościowymi obowiązującymi w poszczególnych krajach oraz zdefiniować jednorodną europejską sieć niwelacyjną.

Główne cele sieci EUVN

Kryteria doboru punktów sieci EUVN

Projekt polskiej części sieci EUVN

Wiosną 1996 roku przeprowadzono wywiad terenowy na następujących punktach wiekowych pod kątem możliwości ich wykorzystania w kampanii GPS: Jaroty koło Olsztyna, Prostki (Bobry) koło Grajewa, Żabce koło Międzyrzeca Podlaskiego, Sanok, Brudzowice koło Częstochowy, Borów koło Jeleniej Góry, Chełmsko koło Skwierzyny, Wilkowo (Wapienno) koło Żnina, Lesięcin koło Węgorzyna, Łęczyce koło Lęborka.

Ostatecznie, biorąc pod uwagę zarówno zalecenia ogólne jak i wyniki wywiadu terenowego, do polskiej części sieci EUVN zaproponowano włączenie czterech istniejących permanentnych stacji GPS (Borowiec, Józefosław, Borowa Góra i Lamkówko), punkt sieci EUREF na Rozewiu oraz pięć reperów wiekowych sieci UELN95, a mianowicie: Borowa Góra, Prostki, Sanok, Brudzowice i Chełmsko. Dodatkowo zastabilizowany został nowy punkt EUVN w Świnoujściu (z uwagi na bliskość mareografu z długim szeregiem czasowym obserwacji) oraz włączony punkt Ustka (także w pobliżu mareografu) uprzednio wyznaczany w ramach Baltic Sea Level Project.
W rejonie Władysławowa usytuowane są aż trzy typy punktów, a mianowicie: reper wiekowy w Łęczycach, punkt EUREF na Rozewiu i mareograf we Władysławowie. Do sieci EUVN zostały włączone wszystkie trzy typy punktów. Ponieważ nie było możliwości wykonania pomiarów GPS bezpośrednio na reperze wiekowym w Łęczycach, jak również ze względu na bliskie wzajemne położenie mareogarfu i punktu EUREF zdecydowano się wykonać obserwacje GPS tylko na punkcie EUREF na Rozewiu. Punkt ten poprzez nową linię niwelacji 1 klasy został związany z reperem wiekowym w Łęczycach i mareografem we Władysławowie a następnie połączony z linią niwelacyjną, biegnącą z Redy na Hel. W ten sposób uniknięto zagęszczenia w jednym rejonie odbiorników GPS podczas kampanii a jednocześnie reper wiekowy i mareograf zostały włączone do sieci EUVN. W dalszej kolejności zaplanowane zostało stworzenie punktu węzłowego na Rozewiu poprzez poprowadzenie nowej linii niwelacyjnej z Rozewia do Łeby.

Wariant ostatecznie zrealizowany sieci EUVN

Kampania obserwacyjna EUVN '97 została zrealizowana w dniach od 21 (18:00 UT) do 29 (6:00 UT) maja 1997 roku.
Ostatecznie pomiary wykonano na 196 punktach w 32 krajach:


Rodzaj punktu ilość
punkt EUREF 63
reper sieci UELN/UPLN 52
mareograf 41
punkt EUREF i reper 6
punkt EUREF i mareograf 13
mareograf i reper 16
punkt EUREF, mareograf i reper 5

W kampanii użytych zostało 220 odbiorników GPS w tym: 134 - TRIMBLE (SSE lub SSI), 51 - ASHTECH Z12 oraz 35 - TURBO ROGUES. Część odbiorników umieszczona została na wybranych punktach w układzie kolokacyjnym.

Wstępna analiza danych obserwacyjnych (obejmująca m. in. sprawdzenie zgodności zapisów w dziennikach obserwacyjnych z wpisami w zbiorach danych, konwersję z formatów binarnych do formatu RINEX oraz analizę jakości zbiorów danych GPS) wykonana została w 10 uprzednio wytypowanych ośrodkach w Austrii, Czechach, Finlandii, Niemczech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Turcji oraz w Polsce w CBK PAN.
Komplet danych obserwacyjnych w formacie RINEX był dostępny na serwerze w BGK (Lipsk, Niemcy) od września 1997 roku

Do właściwych analiz danych obserwacyjnych z kampanii wytypowanych zostało ostatecznie następujących 9 ośrodków europejskich jako tzw. Analysis Centers (AC):


Kraj Instytucja
Austria Institute of Space Research, Graz
Belgia Observatoire Royal de Belgique, Brussels
Chorwacja Drzavna geodetska uprava, Zagreb
Czechy Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, Zdiby (Prag)
Francja Institute Geographique National, Paris
Niemcy Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Leipzig
Polska Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Szwecja Space Observatory, Onsala
Turcja General Command of Mapping, Ankara

które, po wypracowaniu wspólnej strategii opracowania i redukcji danych na wrześniowym spotkaniu w Lipsku analizowały obserwacje GPS z 8 podsieci, na które została podzielona sieć EUVN.
Ośrodek z Chorwacji (jako dziewiąty) opracował dane ze stacji, na których umieszczone były różnoimienne odbiorniki w trybie kolokacyjnym. Poniżej znajduje się szkic rozmieszczenia punktów sieci EUVN '97 oraz zasięgów poszczególnych Centrów Analiz danych GPS (AC).


Mapka zasięgów opracowania danych GPS wykonanych przez poszczególne Centra Analiz (AC) w ramach kampanii EUVN '97

Mapa zasięgów poszczególnych AC w kampanii EUVN '97. Rozmiar pliku 216kB

Rozmieszczenie punktów kampanii EUVN'97, opracowanych przez Centrum Analiz (AC) w CBK PAN

Mapa rozmieszczenia punktów sieci EUVN'97 opracowanych przez AC w CBK PAN. Rozmiar pliku 272kB

Łączne wyrównanie całej sieci na podstawie utworzonych w poszczególnych ośrodkach macierzy wariacyjno-kowariancyjnych z rozwiązań podsieci (w formacie SINEX) zostało wykonane, po dodatkowych uzgodnieniach i dyskusjach w Bernie i Wettzell, przez Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Leipzig i Astronomisches Institut der Universität Bern ze Szwajcarii.

Powrót na początek strony powrót do strony głównej zakładu

Copyright ©2005, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa - 7 marca 2005