Staff of ZGP access to the main page

ZGP Staff in Warsaw
Prof. Janusz B. Zielinski Prof. Aleksander Brzezinski
Prof. Wojciech Pachelski Prof. Adam Lyszkowicz
Dr. Jan K. Latka Dr. Milena Rutkowska
Dr. Wieslaw Kosek Dr. Marek Kaczorowski
M. Sc. Leszek Jaworski M. Sc. Zdzislaw Krysinski
M. Sc. Ryszard Zdunek M. Sc. Tomasz Michalowski
M. Sc. Anna Kobierzycka Eng. Joanna Czapska
M. Sc. Anna Korbacz Marcin Gadomski
Hanna Kowalik

Postgraduate students in ZGP
M. Sc. Maciej Kalarus M. Sc. Kataryrzna Kraszewska
M. Sc. Anna Foks M. Sc. Agnieszka Izykowska
M. Sc. Alicja Rzeszotko M. Sc. Pawel Lejba
M. Sc. Tomasz Niedzielski

Guests in Department of Planetary Geodesy
Dr Sergei Bolotin
Main Astronomical Observatory
of National Academy of Science of Ukraine

Staff of Astrogeodynamical Observatory in Borowiec
Copyright ©2005, Bartycka 18A str., 00-716 Warsaw - 7th March 2005