Pracownicy w ZGP powrót do strony głównej zakładu

Pracownicy etatowi w Warszawie
Prof. dr hab. Janusz B. Zieliński Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński
Prof. dr hab. Wojciech Pachelski Prof. dr hab. Adam Łyszkowicz
Doc. dr hab. Jan K. Łatka Doc. dr hab. Milena Rutkowska
Doc. dr hab. Wiesław Kosek Dr Marek Kaczorowski
Mgr inż. Leszek Jaworski Mgr inż. Zdzisław Krysiński
Mgr inż. Ryszard Zdunek Mgr inż. Tomasz Michałowski
Mgr inż. Anna Kobierzycka Inż. Joanna Czapska
Mgr inż. Anna Korbacz Marcin Gadomski
Hanna Kowalik

Doktoranci ZGP
Mgr inż. Maciej Kalarus Mgr inż. Kataryrzna Kraszewska
Mgr inż. Anna Foks Mgr inż. Agnieszka Iżykowska
Mgr inż. Alicja Rzeszotko Mgr inż. Pawel Lejba
Mgr inż. Tomasz Niedzielski

Goście przebywający w ZGP
Dr Sergei Bolotin
Main Astronomical Observatory
of the National Academy of Science of Ukraine

Pracownicy Astrogeodynamicznego Obserwatorium w Borowcu
Copyright ©2005, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa - 7 marca 2005