Formularz Rejestracyjny szkolenia
w zakresie praktycznych zastosowań techniki GPS

Adres do korespondencji:

Imię:
Nazwisko:
Firma:
Ulica:
Kod, Miejscowość:
Numer NIP*)
Telefon:**)
Fax:**)
e-mail:**)
*)Potrzebny do przygotowania faktury lub rachunku
**)Prosimy wypełnić co najmniej jedno z tak zaznaczonych pól.

Osoby, które są zdecydowane na odbycie szkolenia prosimy o zakreślenie dogodnego dla siebie terminu spośród niżej przedstawionych.
Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem i ograniczoną do ok. 20 liczbą osób uczestniczących w jednym kursie, o zakwalifikowaniu na dany termin decydować będzie kolejność zgłoszeń. Z tego też względu prosimy o zaznaczenie terminu preferowanego oraz alternatywnego, wstawiając w poniższe pola wyboru odpowiednio cyfry 1 i 2.
Aby w możliwie jak najkrótszym czasie powiadomić Państwa o zakwalifikowaniu na konkretny termin, prosimy o podanie w swoich danych adresowych co najmniej jednego z numerów: telefon, fax lub e-mail.

IV kwartał 2008 I kwartał 2009 II kwartał 2009


Nasza baza socjalna:

Jestem zainteresowany(a) noclegami w hotelu CBK w terminie od:   do:  
Jestem zainteresowany(a) obiadami


Forma płatności : Przelew***) Gotówka

Rachunki i faktury VAT zostaną wystawione na miejscu podczas rejestracji uczestników.

***)Prosimy o okazanie kopii dokonanego przelewu podczas rejestracji.


Uwagi, sugestie i życzenia:


Powrót do poprzedniej strony

Copyright ©2008, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa - 22 pazdziernika 2008