Prof. dr hab.
Aleksander Brzeziński

Urodzony 25 lutego 1953 roku w Bliżynie, woj. kieleckie

Stan cywilny: od roku 1978 żonaty z Grażyną (z d. Kucharska)
3 dzieci: Łukasz 1978, Agata 1981, Marta 1997

Wykształcenie:
1960-1968 szkoła podstawowa
1968-1972 XIV Liceum Ogólnokształcące im. K. Gottwalda w Warszawie
1972-1977 Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki i Mechaniki

Stopnie naukowe:
1977 - magister matematyki, dyplom z wyróżnieniem
1986 - doktor nauk fizycznych, dyplom z wyróżnieniem, Instytut Geofizyki PAN
1991 - doktor habilitowany nauk przyrodniczych, Instytut Geofizyki PAN

Praca zawodowa:
od 1977 w CBK PAN na następujących stanowiskach:
1977-1978 stażysta
1978-1979 asystent
1979-1988 starszy asystent
1988-1992 adiunkt
1992- docent

Dłuższe wyjazdy zagraniczne:
- II.85-VII.87 - staż naukowy w Inst. Geodezji Teoretycznej Uniwersytetu Technicznego w Graz, Austria, pod kierunkiem Prof. H. Moritza
- II.91 - miesięczny pobyt w Obserwatorium Paryskim, współpraca z dr. N. Capitaine
- XII.92-II.94 - stypendium fundacji Humboldta w Inst. Geodezji Fizycznej Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, Niemcy, współpraca z prof. E. Grotenem

Obszary zainteresowań naukowych:
- ruch obrotowy Ziemi: ruchy bieguna i nutacje, efekty lunisolarne, wpływ ciekłego jądra, pobudzanie atmosferyczne i oceaniczne
- metody statystyczne: analiza szeregów czasowych, procesy autoregresji, analiza widmowa metodą maksimum entropii, filtr Kalmana.

Szczegółowy wykaz publikacji, referatów jak również inne informacje dostępne są na stronie mojej ankiety

powrót do strony pracowników zakładu