Doc. dr hab.
Wiesław Kosek


Urodzony 13 lipca 1956 roku w Warszawie

Wykształcenie:

Magister inżynier geodezji, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; praca magisterska pt. "Wyznaczanie poprawek do deklinacji par Horrebow-Talcotta programu obserwacyjnego Obserwatorium w Józefosławiu", czerwiec 1981, Promotor: Dr. Jerzy B. Rogowski.

Doktor nauk przyrodniczych, Instytut Geofizyki PAN; praca doktorska pt. "Wyznaczenie krótkookresowych oscylacji w stochastycznych procesach geofizycznych ze szczególnym uwzgędnieniem ruchu obrotowego Ziemi", styczeń 1991, Promotor: Prof. Dr hab. Barbara Kołaczek.

Doktor Habilitowany, Akademia Rolniczo Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej; praca habilitacyjna pt. "Precyzyjne metody prognozowania i filtracji zastosowane do przewidywania i analizy czasowo-częstotliwościowej zmian ruchu obrotowego Ziemi", czerwiec 1998.

Praca zawodowa:

1983 - Asystent stażysta
1984 - Starszy asystent
1991 - Adiunkt
1999 - Docent

Obszary zainteresowań naukowych:

Badanie zmian parametrów orientacji Ziemi - Wyznaczanie oscylacji krótkookresowych i sezonowych ruchu bieguna ziemskiego i zmian długości doby lub czasu uniwersalnego oraz poprawek do nutacji ze zmian parametrów orientacji Ziemi wyznaczanych technikami astrometrycznymi, SLR, VLBI i GPS. Badanie geofizycznych przyczyn zmian parametrów ruchu obrotowego Ziemi.

Analiza szeregów czasowych - Metody analizy widmowych, filtracji i prognozowania, czasowo-częstotliwościowe analizy widmowe, koherencje i widma fazowe, transformata Wavelet.

Międzynarodowy Układ Współrzędnych Ziemskich - Wyznaczania optymalnego rozmieszczenia stacji obserwacyjnych SLR, VLBI i kolokacyjnych dla Międzynarodowego Układu Współrzędnych Ziemskich.

Badanie zmian poziomu oceanów - Analiza widmowa anomalii zmian poziomu oceanów oraz topografii oceanów uzyskanych z altimetrycznych obserwacji satelity TOPEX/Poseidon. El Nino.

Szczegółowy wykaz publikacji, referatów jak również inne informacje dostępne są na stronie http://www.cbk.waw.pl/~kosek

powrót do strony pracowników zakładu