Prof. dr hab.
Adam Łyszkowicz

 • Mgr inż. Geodeta - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Sekcja Pomiarów Podstawowych, (1962-1967), Praca magisterska "Geodezyjne aspekty zmian ruchu obrotowego Ziemi", promotor dr E. Bilski
 • Doktor nauk technicznych (1975) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. Praca doktorska "Wybór matematycznych modeli dla rozkładów empirycznych, wyników pomiarów geodezyjnych", promotor Prof. L.W. Baran
 • Doktor habilitowany (1994) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. Praca habilitacyjna "The Geoid for the Area of Poland", recenzenci: Prof. L. W. Baran, Prof. M. Barlik, Prof. J. B. Zieliński
 • Profesor (grudzień 1999)
 • Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, asystent, 1967-1968
 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, asystent, st. asystent, adiunkt, 1968-1982
 • Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezji i Kartografii, Warszawa, Jasna 2/4, st. asystent, 1982
 • Przedsiębiorstwo Eksportu "GEOKART", Warszawa, Jasna 2/4, st. asystent, 1982-1984
 • University of Zambia, Senior Lecturer, 1984-1986
 • University of the West Indies, Trinidad, Senior Lecturer, 1993
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN, docent, 1986-1999
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN, profesor, 1999-...
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, profesor, 200?-...
powrót do strony pracowników zakładu