Prof. dr hab.
Adam Łyszkowicz

  • Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, asystent, 1967-1968
  • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, asystent, st. asystent, adiunkt, 1968-1982
  • Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezji i Kartografii, Warszawa, Jasna 2/4, st. asystent, 1982
  • Przedsiębiorstwo Eksportu "GEOKART", Warszawa, Jasna 2/4, st. asystent, 1982-1984
  • University of Zambia, Senior Lecturer, 1984-1986
  • University of the West Indies, Trinidad, Senior Lecturer, 1993
  • Centrum Badań Kosmicznych PAN, docent, 1986-1999
  • Centrum Badań Kosmicznych PAN, profesor, 1999-...
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, profesor, 200?-...
powrót do strony składu osobowego CD