Prof. dr hab.
Janusz B. Zieliński


Zatrudniony na stanowisku profesora w Centrum Badań Kosmicznych PAN, kieruje Zakładem Geodezji Planetarnej. Specjalista w dziedzinie GPS, kierowanie międzynarodowym projektem badań morza Bałtyckiego - Baltic Sea Level Project. Udział w realizacji projektu EUREF w roku 1992. We współpracy z amerykańskim Harvard-Smithsonian Cenetr for Astrophysics prowadził badania nad problemem swobodnego spadku i gradiometrii pod egidą polsko-amerykańskiej Fundacji im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wykształcenie: 1957 - magister na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; 1965 - doktorat; 1975 - habilitacja; 1988 - nadanie tytułu profesora. Członek następujących krajowych organów naukowych: Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN - obecnie wiceprzewodniczący; Komitet Geodezji PAN; Komisja Geodezji Satelitarnej KBKiS PAN; Sekcja Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN; Sekcja Nawigacji Komitetu Geodezji PAN; Rada Naukowa Centrum Badań Kosmicznych PAN; Rada Naukowa Instytutu Geodezji i Kartografii; Rada Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. Członek następujących towarzystw naukowych: American Geophysical Union; Planetary Society (USA); Polskie Towarzystwo Astronomiczne; Societas Humboldtiana Polonorum. Dłuższe wyjazdy zagraniczne: 1971 - Observatoire de Meudon, Francja, 2 miesiące; 1972 - Observatoire de Meudon, Francja, 2 miesiące; 1973-74 - Institute of Physical Geodesy, Technical University of Darmstadt, Niemcy, staż 14 miesięcy; 1985 - Dept. of Geodesy, University of Delft, Holandia, 4 miesiące; 1987 - Geodetic Institute, University of Stuttgart, Niemcy, 10 miesięcy; 1991 - Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, USA, 3 miesiące.

powrót do strony pracowników zakładu